BANNER valumat

Valumat - wat is dat?

Valumat20001 afbeelding1

Samen helpen we het milieu

Als consument betaal je bij de aankoop van een nieuwe matras een milieubijdrage. Hierdoor is het mogelijk om je oude matras gratis binnen te brengen op het containerpark.

Visie
Valumat vzw is het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van afgedankte matrassen, opgericht en gefinancierd door de sector, met als missie om alle afgedankte matrassen (kost)efficiënt in te zamelen en duurzaam te verwerken.

Missie
Het is de ambitie van Valumat om ecodesign te stimuleren zodat op termijn alle materialen van afgedankte matrassen een nieuw leven krijgen om zo binnen de circulaire economie de materiaalkringloop te sluiten.

Valumat heeft met de intercommunales en gemeenten die de recyclageparken uitbaten afspraken gemaakt voor de financiering van de opslag, het transport en de verwerking van oude matrassen.Milieubijdragen vanaf 2021 incl. BTW

Babymatrassen (exclusief wieg- en parkmatrassen)

€ 4,25

Matras ≤ 120 cm

€ 8,50

Topper ≤ 120 cm

€ 8,50

Matras > 120 cm

€ 17,00

Topper > 120 cm

€ 17,00

Valumat20001 afbeelding2

Breng je oude matras gratis binnen :

Op je recyclagepark
Voor de inzameling van afgedankte matrassen werkt Valumat samen met de gemeenten en afvalintercommunales. Hun inzamelkanalen zijn heel geschikt om deze afvalstoffen op een milieuvriendelijke manier in te zamelen. Het is tevens een garantie op een correcte verwerking en maximale recyclage van je oude matras.

In een erkende kringloopwinkel
Is je matras in een goede staat, ga dan langs bij een erkende kringloopwinkel. Zij zullen bepalen of je matras nog goed genoeg is voor hergebruik.
Is uw matras in goede staat? Denk aan hergebruik!

Valumat page 5
Valumat page 4
Valumat page 3
Valumat page 2
Valumat page 1
Valumat page 5
Valumat page 4
Valumat page 3
Valumat page 2
Valumat page 1

Bekijk ook